1. Algemeen

De teammanager regelt een aantal operationele taken per team, zodat de coach zich kan concentreren op de hockeytechnische zaken. De manager houdt zich NIET bezig met hockey technische zaken.

Dit betekent niet dat een manager al die taken zelf moet uitvoeren, maar wel dat de manager zorgt dat de taken worden uitgevoerd.

 

De manager: 

- zorg voor kinderen (sociaal), team en groepsproces

- is een luisterend oor voor de spelers

- is een luisterend oor voor de ouders

- is intermediair tussen spelers, trainer en coach

- de manager beheert de team kas (als deze aanwezig is)

- de manager is zoveel mogelijk aanwezig bij wedstrijden

- de manager zorgt voor alle logistieke taken rond het team tijdens het hockeyseizoen

- De manager vult het digitale wedstrijd formulier in voordat (ten laatste een dag eerder) de wedstrijd begint. Hiervoor gebruikt hij de hockeybelgium app. Een handleiding vindt je hier

- De manager zorgt ervoor dat de beide scheidsrechters het digitale wedstrijd formulier (direct na de wedstrijd) invullen.

- De manager zorgt ervoor dat hij/zij na de wedstrijd, nadat de scheidsrechters het formulier hebben ingevuld, het digitale formulier goedkeurt, of voorziet van opmerkingen.

2. Voorbereiding op de wedstrijden

De manager maakt bij de start van elke periode een overzicht van de wedstrijden die in die periode gepland staan. Dit overzicht wordt gecommuniceerd met de spelers en ouders.

4. Weektaken

Elke week bekijkt de manager of er een uit of thuiswedstrijd gepland staat  dat weekend.  Bij uitwedstrijden wordt het adres van de club opgezocht en vermeld. De verzameltijd en -plaats wordt gecommuniceerd. 

Deze informatie kan via WhatsApp aan de spelers en ouders worden toegezonden. 

De manager controleert ook elke week het schema van de scheidsrechters en zorgt ervoor dat er voldoende scheidsrechters zijn. Indien de manager daarbij moeilijkheden ondervindt, kan hij contact opnemen met de scheidsrechterverantwoordelijke van de club.

De manager bewaakt dat het wedstrijdformulier de dag voor de wedstrijd is ingevuld.

5. De dag van de wedstrijd

De manager zorgt er voor op tijd aanwezig te zijn bij het verzamelpunt, zodat als er spelers niet op tijd zijn er telefonisch contact met hen kan worden opgenomen.

Thuiswedstrijd

Zodra de tegenstander arriveert wordt deze (samen met de coach) welkom geheten en de tegenstander wordt geïnformeerd over het veld waarop de wedstrijd zal plaatsvinden.

Na de wedstrijd wordt er met beide scheidsrechters de stand ingevuld en de eventuele kaarten. Nadien wordt het gecontroleerd en goedgekeurd.

Uitwedstrijd

De manager zorgt ervoor dat er voldoende ouders zijn om te rijden en dat voor het vertrek elke speler een plekje heeft in een van de auto’s.

Bij aankomst op de club van de tegenstander meldt de manager de aankomst van het team in het clubhuis en vraagt na op welk veld wordt gespeeld.. De spelers en ouders worden hierover geïnformeerd.

De manager zorgt wederom voor het elektronische wedstrijd formulier, zoals eerder beschreven.

De derde helft

De manager zorgt ervoor dat de derde helft plaatsvindt. Dit betekent, dat na elke wedstrijd er nabespreking en verbroedering is onder de spelers en ouders, indien mogelijk samen met de tegenpartij.